Vybraná provozovna: Kobeřice Právě máme: ZAVŘENO
@

Provozní podmínky

 1. Objednávka jídla

Objednávku pizzy a jídla je možné provést buď telefonicky na telefonním čísle 730 894 663, nebo na webových stránkách pizza-koberice.cz. Tato objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. Jednotlivé provozovny mohou mít různou otvírací dobu. Cigarety, nápoje a další doplňkový sortiment rozvážíme pouze s jídlem, nelze objednat samostatně.


2. Rozvoz pizzy jídla
Ceny za rozvoz jsou účtovány podle aktuálního ceníku dopravného pro jednotlivé pobočky. Ceník a způsob výpočtu dopravného je k nahlédnutí na webových stránkách pizza-koberice.cz

 

3. Dodací podmínky:

O termínu doručení je zákazník informován potvrzovacím emailem, který dorazí chvíli po dokončení on-line objednávky, nebo dispečerem přijímající telefonické objednávce. Tento čas je však pouze orientační. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost.

 Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím domu. Při dodávce zboží obdrží zákazník také vytisknutý doklad s kompletními informacemi o objednávce.

Jídla jsou určena k okamžité spotřebě. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

 

4. Osobní odběr zboží

Zákazníkům nabízíme také možnost objednání jídla s tím, že si jej mohou vyzvednout přímo v provozovně. Pokud si zákazník vytvoří objednávku on-line, musí se vždy telefonicky informovat na čísle 730 894 663 o aktuální čekací době pro osobní odběr. Pokut tak zákazník neučiní, objednávka mu bude připravena na čas uvedený v potvrzovacím email, který mu byl zaslán při dokončení objednávky.

 

5. Termínovaná objednávka

Tato služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům pizza-koberice.cz

Registrovaný zákazník má možnost si objednat pizzu nebo jídlo na konkrétní den a čas. Tato služba je podmíněná několika faktory. Doba pro vytvoření objednávky musí být delší než je aktuální čekací doba uvedená na pizza-koberice.cz a dá se vytvořit maximálně 5dní před termínem doručení.

Na termíny doručení vepsané do poznámky k objednávce nebereme, zřetel. V takovém to případě vám bude objednávka doručená v nejbližším možném termínu.

 

6. Platby za zboží:

Zákazník může zaplatit zboží několika způsoby:

- platba hotovostí

- platba pomocí stravních kuponů: Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner (ze zbylé hodnoty stravenek se peníze nevrací)

- platba pomocí platební karty: Visa, Maestro, MasterCard

- elektronickou stravenkou společností Sodexo, Ticket restaurant

Zásilka se zbožím obsahuje vždy účet (stvrzenku), který je zároveň daňovým dokladem.

Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.


7. Reklamace

Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 730 894 663 v průběhu otevírací doby. Na reklamace, které obdržíme na firemní e-mail nebudeme brát zřetel. Na tento e-mail můžete posílat Vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání.

Doporučujeme si na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je, cokoli v nepořádku ihned kontaktujte naší telefonní linku. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od řidiče. Reklamované původní produkty, musí být vždy navráceny.  Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel.

8. Závěrečná ustanovení

Veškeré obchodní podmínky uvedené výše jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přičemž tyto změny budou vždy ohlášeny na internetových stránkách pizza-koberice.cz.